Danh sach sinh viên tốt nghiệp đại học tháng 3/2024 – chương trình Liên thông đại học

Danh sach sinh viên tốt nghiệp đại học tháng 3/2024 – chương trình Liên thông đại học

Sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

  • Sinh viên xem thông itn trong file đính kèm, kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp. SV sẽ chịu trách nhiệm nếu sai thông tin trong danh sách chính thức do không hiệu chỉnh lúc này. Thời gian hiệu chỉnh thông tin và khiếu nại hạn cuối là ngày 12/4/2024.
  • SV đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tại phòng Đào tạo từ ngày 15 đến ngày 26/4/24 (nếu có nhu cầu).

DSTN Nam 2024_3 LienThong