Danh mục: HCMUS

Danh bạ điện thoại nội bộ
Bài viết

Danh bạ điện thoại nội bộ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG Tổng đài Trường : (028) 62884499 – (028) 73089899 Bấm 1 trong 2 số điện thoại trên sau đó bấm số 1 rồi bấm số nội bộ VP ĐẢNG, ĐOÀN THỂ Số nội bộ CÁC PHÒNG BAN Số nội bộ VP. Đảng ủy...