THỂ LỆ CUỘC THI “SINH VIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT”

THỂ LỆ CUỘC THI “SINH VIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT”

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI

“SINH VIÊN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT”

(Ban hành Kèm theo Quyết định số: 2057 /QĐ-KHTN ngày 26 tháng 10 năm 2018

của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)

 1. Mục đích, yêu cầu
 • Tuyên truyền, hưởng ứng ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 đến với đối tượng người học tại Trường ĐH KHTN;
 • Góp phần nâng cao nhận thức “Sống, làm việc, học tập tuân theo Hiến pháp, pháp luật” cho đối tượng viên chức, người lao động, người học;

 

 1. Thời gian, địa điểm, đối tượng
 • Thời gian: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 23/11/2018.
 • Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, cơ sở Nguyễn Văn Cừ, cơ sở Linh Trung.
 • Đối tượng: sinh viên tất cả các chương trình đào tạo đại học, cao đẳng đang học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

 

 1. Thể lệ cuộc thi
 • Đội thi: Từ 03-05 sinh viên lập thành một nhóm tham dự
 • Nội dung tuyên truyền: mỗi nhóm lựa chọn một tình huống pháp lý hoặc 01 Điều luật liên quan đến các văn bản pháp luật: Bộ luật dân sự năm 2015; Bộ luật giao thông đường bộ năm 2008; Bộ luật hình sự năm 2015; Luật giáo dục đại học năm 2012; Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009.
 • Sản phẩm tuyên truyền: đoạn phim ngắn (clip) có thời gian từ 30 giây đến 3 phút để thực hiện truyền tải nội dung tuyên truyền đến người xem.
 • Yêu cầu/tiêu chí đánh giá sản phẩm tuyên truyền:
 • Đảm bảo chất lượng về hình ảnh;
 • Đảm bảo chất lượng về âm thanh;
 • Đảm bảo phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm trong trường hợp có sử dụng tác phẩm của người khác trong sản phẩm tuyên truyền.
 • Nội dung tuyên truyền bám sát quy định của pháp luật, có tính sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật.
 • Quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm – sản phẩm tuyên truyền: đội thi có quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có quyền sử dụng các tác phẩm của các đội thi tham dự trong cuộc thi này nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nội bộ nhà trường mà không cần phải xin phép, trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả.
 1. Giải thưởng
 • 01 giải nhất tập thể: trị giá 2.000.000đ và Giấy khen của Hiệu trưởng
 • 02 giải nhì tập thể: trị giá 1.500.000đ và Giấy khen của Hiệu trưởng
 • 03 giải ba tập thể: trị giá 1.000.000đ và Giấy khen của Hiệu trưởng

 

 1. Tổ chức thực hiện
 • Ban chỉ đạo:
 • TS. Trần Linh Thước, Hiệu trưởng,                                   Trưởng Ban;
 • TS. Trần Cao Vinh, Phó Hiệu trưởng,                                 Ủy viên
 • Ban tổ chức
 • Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng TTPCSHTT,                Trưởng Ban
 • Trần Thái Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo,                           Thành viên
 • Ông Trần Vũ, Trưởng Phòng Công tác Sinh viên,              Thành viên
 • Trương Quan Thế, Phó Trưởng phòng TTPCSHTT,           Thành viên
 • Hà Minh Ninh, chuyên viên Phòng TTPCSHTT,                  Thư ký
 • Bà Trần Thị Tuyết Lan, chuyên viên Phòng TTPCSHTT,     Thư ký

 

 • Ban giám khảo: thành viên bam giám khảo mời trong số thành viên Hội luật gia TP.HCM