THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Đồng Hành kì 42 – Học kì 2 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO Chương trình Học bổng Đồng Hành kì 42 – Học kì 2 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Đồng Hành kì 42 – Học kì 2 năm học 2021-2022

_______________

 

 1. Đối tượng dự tuyển
 • Sinh viên khóa 2020, 2021, có tư cách đạo đức tốt;
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Học lực từ khá trở lên;
 1. Giá trị học bổng:

5.000.000đ / suất/ SV. Các bạn đã được xét trao học bổng những lần trước vẫn có thể tiếp tục nộp hồ sơ để được xét trao học bổng trong học kỳ này nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Lưu ý: sinh viên cam kết gửi kết quả học tập của hai kì học tiếp theo cho Đồng Hành sau khi nhận được học bổng.

 1. Hồ sơ xin học bổng

Nộp hồ sơ trực tuyến: Truy cập vào trang web https://donghanh.net, mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” và hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 30/04/2022.

 1. Kết quả học bổng

Kết quả học bổng sẽ được thông báo tại trang web https://donghanh.net dự kiến vào tháng 6 năm 2022. Thời gian trao học bổng dự kiến vào tháng 7 năm 2022.

 • Sinh viên truy cập vào trang web của Đồng Hành https://donghanh.net mục “Học bổng Đồng Hành/Hướng dẫn thực hiện hồ sơ trực tuyến để được hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình thực hiện hồ sơ.
 • Các bạn sinh viên sẽ tìm thấy câu trả lời cho hầu hết câu hỏi tại “Học bổng Đồng Hành/Các câu hỏi thường gặp”. Nếu vẫn không tìm thấy câu trả lời, các bạn có thể gửi thắc mắc của mình tới hòm thư điện tử hosodientu@donghanh.net
 • Ngoài ra, sinh viên có thể cập nhật thông tin và trực tiếp đặt câu hỏi tại nhóm “Dong-Hanh Scholarship Association” của quỹ trên facebook./.