Thông báo chương trình học bổng Pony Chung 2017 dành cho học viên cao học

Thông báo chương trình học bổng Pony Chung 2017 dành cho học viên cao học

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về chương trình học bổng Pony Chung 2017 (chương trình do Quỹ học bổng Pony Chung và Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai) như sau:

 1. Số lượng học bổng: 30 suất, phân bổ như sau:

Đơn vị

Bậc Đại học

Bậc Cao học

–  Trường ĐH Bách Khoa

6

2

–  Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

3

2

–  Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

4

2

–  Trường ĐH Quốc tế

2

1

–  Trường ĐH Công nghệ Thông tin

2

1

–  Trường ĐH Kinh tế – Luật

2

2

–  Khoa Y

1

Tổng cộng

20 suất

10 suất

 1. Giá trị học bổng: 500 USD/suất.
 2. Điều kiện xét tuyển bậc cao học:
 • Là học viên cao học năm thứ 2 hệ đào tạo chính quy tập trung.
 • Đảm bảo hoàn thành tốt các chuyên đề theo đúng tiến độ đào tạo.
 • Có công trình nghiên cứu khoa học được công nhận.
 • Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cần hỗ trợ tài chính để hoàn thành khóa học.
 • Chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2017 – 2018.
 1. Quyền lợi của học viên nhận học bổng:

Học viên nhận học bổng Pony Chung qua các năm có cơ hội nhận học bổng du học toàn phần tại Hàn Quốc cho các chương trình đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và chương trình học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc ngắn hạn tại Đại học Korea.

 1. Hồ sơ gồm:
 • Phiếu thông tin (theo mẫu), có đóng dấu giáp lai của trường.
 • Bảng điểm cao học, nghiên cứu khoa học được công bố.
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc xác nhận gia đình khó khăn (có xác định của địa phương).
 • Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
 • Bản sao giấy khen, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động – phong trào, …

* Học viên tham khảo các biểu mẫu liên quan tại www.vnuhcm.edu.vn (Chuyên mục Sinhvien /Hocbong).

 1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Học viên cao học nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 13/9/2017 đến 19/9/2017.

LƯU Ý: Sau thời hạn trên, Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận hồ sơ với bất kỳ lý do nào.

 

                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC