Thông báo đăng ký đổi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đợt Quý 3/2024

Thông báo đăng ký đổi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đợt Quý 3/2024

Nhà trường thông báo v/v đăng ký cơ sở khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế đợt Quý 3/2024 như sau:

  • Đối tượng đăng ký: sinh viên, học viên hiện đang tham gia bảo hiểm y tế tại Trường
  • Đăng ký trực tuyến tại link sau (yêu cầu đăng nhập email sinh viên để vào form): https://forms.office.com/r/e9j1AE5Qug
  • Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/07/2024.
  • Danh mục cơ sở khám chữa bệnh BHYT của Quý 3/2024 xem tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1HTy9xnbKJvTRDP3Bs3xGKVFlWkhJcMXe/view?usp=drive_link

Lưu ý: trong quý 3/2024 các bệnh viện sau không nhận đổi nơi KCB:

  • Bệnh viện Quân y 175 (mã 79-034)
  • Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (mã 79-013)
  • Bệnh viện Nhân dân 115 (mã 79-024)