Thông báo đăng ký học cải thiện HK2/2019-2020- Đợt 2

Thông báo đăng ký học cải thiện HK2/2019-2020- Đợt 2

Số: …../TB-KHTN-ĐT

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký học cải thiện điểm cùng các lớp

được tổ chức dạy trực tuyến cho sinh viên đại học hệ chính quy

Đợt 2 – học kỳ 2 năm học 2019-2020

 Trường tổ chức cho sinh viên đại học hệ chính quy đăng ký học cải thiện điểm cùng các lớp được tổ chức dạy trực tuyến Đợt 2 – học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

 1. Thời gian đăng ký : từ ngày 13/04/2020 đến hết ngày 15/04/2020.
 2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký qua mạng theo các bước sau đây: 
 • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo link sau: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1HwSQPNFo0mwXTFaQ6nwM7fePxble1ZLjA7AiB0VNqtUN1VQQzJDSlpDUUNKVTZSVzlaOUg1QlBWQi4u
 • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi về trường theo đúng thời gian thông báo như trên.
  Lưu ý: SV phải nhập chính xác Mã học phần, Tên học phần, Mã lớp, Nhóm theo Danh sách lớp mở trên Portal. Trường sẽ không xử lý nếu sinh viên nhập sai các thông tin trên
 • Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào ngày 23/04/2020 
 1. Học phí học phần cải thiện: sinh viên sẽ đóng học phí cùng với học phí học kỳ HK2/2019-2020.
 2. Một số quy định đối với học phần cải thiện. 
 • Học phần cải thiện (HPCT): là học phần mà sinh viên đã học và đạt kết quả điểm tổng kết là 5.0 (năm điểm) hoặc 5.5 (năm điểm rưỡi), nay sinh viên muốn học lại để đạt kết quả cao hơn.
 • Sau khi đăng ký HPCT, trường sẽ hủy ngay điểm đạt của HP xin cải thiện và sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin phục hồi lại điểm cũ. Điểm của HPCT là điểm của học phần.
 • Không được học HPCT đối với HP chỉ có thực tập (trong phòng thí nghiệm, TT Thực tế) và học phần Anh văn.
 • Số tín chỉ HPCT: được tính vào tổng số tín chỉ quy định của mỗi học kỳ (tối đa là 25TC/1HK).
 • Điểm cải thiện không tính vào điểm trung bình học kỳ để xét học bổng khuyến khích học tập nhưng tính vào điểm trung bình chung tích lũy (nếu có)./.

Lưu ý:  Đợt đăng ký này chỉ áp dụng cho sinh viên đăng ký học cải thiện các học phần có ngày bắt đầu học từ ngày 20/04/2020.

 

                                                                                                                                        PHÒNG ĐÀO TẠO