Thông báo đăng ký học online đợt 2, HK 2/2019-2020 – bậc cao đẳng (update)

Thông báo đăng ký học online đợt 2, HK 2/2019-2020 – bậc cao đẳng (update)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ĐỢT 2

Từ ngày 13 đến 16/4/2020 hệ thống Portal mở đăng ký học phần học online đợt 2. Đợt này SV đăng ký thêm những học phần thuộc giai đoạn đại cương do Phòng Đào tạo mở lớp như: các học phần Khoa học tự nhiên, học phần Lý luận chính trị, Anh văn. Thời gian học bắt đầu từ ngày 20/4/2020. (xem Thông báo trong file đính kèm).

Lưu ý: Đợt 1 là đợt đăng ký học online từ ngày 31/03 đến 02/04/2020 đối với các học phần Công nghệ thông tin (như Khoa CNTT đã thông báo) bắt đầu học từ ngày 06/04/2020.