Thông báo đăng ký học phần HK1/2019-2020 – ĐHCQ

Thông báo đăng ký học phần HK1/2019-2020 – ĐHCQ

      ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                                                                                 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

       Số: 163/KHTN-ĐT                                                                                                                            TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2019-2020

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2019-2020 như sau:

 1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được đăng ký

Ghi chú

20/08/2019

25/08/2019

K17 về trước

Đăng ký học phần

Công nghệ thông tin

 

21/08/2019

25/08/2019

K17 về trước

Đăng ký học phần

Toán, Sinh, CNSH

 

22/08/2019

25/08/2019

K17 về trước

Đăng ký học phần

Các ngành còn lại

 

27/08/2019

30/08/2019

K18 về trước

ĐKHP Tự chọn và Học lại

Tất cả các ngành

 SV xem file kế hoạch đính kèm

29/08/2019

30/08/2019

K19 về trước

ĐKHP Anh văn và THCS

Tất cả các ngành

K2019 chỉ đăng ký THCS (*)

04/09/2019

06/09/2019

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 1

Tất cả các ngành

Tuần học đầu tiên

12/09/2019

13/09/2019

K19 về trước

Điều chỉnh ĐKHP lần 2

Tất cả các ngành

(**)

(*): Gồm các ngành: Sinh, CNSH, Địa chất, Hải dương, Hóa, Kỹ thuật hạt nhân, Toán.

(**): Sau đợt Điều chỉnh ĐKHP lần 2, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

 1. Điều kiện đăng ký:
 • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 22TC (CNTT) và 25TC (các ngành còn lại).

 

Lưu ý:  

 • Nhà trường sẽ đăng ký HP bắt buộc cho sinh viên K2018 và K2019. SV K2019 chỉ đăng ký HP THCS.
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV khóa 2017, 2018 ĐKHP các học phần học lại cùng khóa 2019 vào ngày 29 và 30/8/2019.
 • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
 • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng.                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

SV xem thêm Kế hoạch học tập HK1/2019-2020 tại đây: https://hcmus.edu.vn/component/content/article/191-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/thong-bao-khac/2233-ke-hoach-giang-day-hoc-tap-hoc-ky-1-nam-hoc-2019-2020?Itemid=437