Thông báo đăng ký học phần HK1/2021-2022 – Đại học chính quy

Thông báo đăng ký học phần HK1/2021-2022 – Đại học chính quy

                                                                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2021

 THÔNG BÁO

Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022

cho sinh viên hệ Đại học chính quy

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy K2020 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK1/2021-2022 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 13h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

Ghi chú

31/08/2021

04/09/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 1

Công nghệ thông tin

 

01/09/2021

04/09/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 1

Các ngành còn lại

 

08/09/2021

09/09/2021

K20 về trước

Điều chỉnh ĐKHP Đợt 1

Tất cả các ngành

 (*)

03/10/2021

03/10/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 2

ĐK học lại với K21 trừ AV1, AV2

Tất cả các ngành

Dự kiến

08/10/2021

09/10/2021

K20 về trước

ĐKHP Đợt 3

ĐK học lại AV1, AV2 với K21

Tất cả các ngành

Dự kiến

(*): Sau đợt điều chỉnh này, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

2. Điều kiện đăng ký:

  • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có).
  • Các học phần Anh văn chỉ cần thỏa điều kiện học phần trước; bỏ chặn điều kiện ngoại ngữ khi đăng ký các học phần chuyên ngành trong học HK1/21-22.
  • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:

  • Hình thức học: Trực tuyến (online). Ngày bắt đầu học (đợt 1): 13/09/2021
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn 2.
  • Email hỗ trợ Giáo vụ khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

 

                                                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

                                                                                                Trần Thái Sơn