Thông báo Đăng ký học phần HK2/2023-2024 – đại học hệ chính quy

Thông báo Đăng ký học phần HK2/2023-2024 – đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2023-2024

cho sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy

     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên trình độ đại học hệ chính quy khóa tuyển 2023 về trước việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng trong HK2/2023-2024 như sau:

  1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh đăng ký học phần (ĐKHP)

Từ

Đến Khóa Nội dung thực hiện

Ngành được

đăng ký

9h ngày

20/02/2024

23h ngày

20/02/2024

K22 về trước ĐKHP các môn GĐ2 CNTT
9h ngày

21/02/2024

23h ngày

21/02/2024

K22 về trước ĐKHP các môn GĐ2 Toán, Sinh, CNSH
9h ngày

22/02/2024

23h ngày

22/02/2024

K22 về trước ĐKHP các môn GĐ2 Các ngành

còn lại

9h ngày

23/02/2024

18h ngày

23/02/2024

K23 ĐKHP Tự chọn, AV,
Thể dục & THCS
Tất cả
14h ngày

23/02/2024

23h ngày

24/02/2024

K22 về trước ĐK môn chung K22

ĐK Học lại với K23

Tất cả
9h ngày

29/02/2024

23h ngày

02/03/2024

Tất cả Điều chỉnh ĐKHP Tất cả (*)

(*): Sau tuần học đầu tiên, tất cả các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP của SV sẽ không được giải quyết.

  1. Điều kiện đăng ký

– Sinh viên không nợ học phí hoặc thời gian gia hạn học phí còn hiệu lực

– Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước hoặc tiên quyết (nếu có).

– Các học phần chuyên ngành phải thỏa điều kiện ngoại ngữ theo quy định.

– Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

  1. Thông tin lưu ý

– Hình thức học: Trực tiếp tại Trường.

– Ngày bắt đầu học: Từ 26/02/2024

– Sinh viên không ĐKHP và không nộp đơn xin nghỉ học tạm thời trong 03 tuần lễ đầu học kỳ sẽ thuộc diện sinh viên tự ý bỏ học.

– Sinh viên đăng ký cải thiện điểm hoặc học phần đã xin hoãn cùng đợt đăng ký này.

– Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên thực hiện: Chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn.

– Email hỗ trợ Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn

– SV liên hệ Giáo vụ các Khoa khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc giai đoạn chuyên ngành (GĐ2).

Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho sinh viên dùng email trường và trong thời gian đăng ký qua mạng./.

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký) 

Trần Thái Sơn

 

ThongBao_DKHP_HK2_23-24_SV