Thông báo đăng ký học phần HK3/2023-2024 đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp (ngoại trừ SV khoa CNTT)

Thông báo đăng ký học phần HK3/2023-2024 đối với sinh viên chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp (ngoại trừ SV khoa CNTT)

THÔNG BÁO

Đăng ký học phần học kỳ 3 năm học 2023-2024

Chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp

Các ngành: Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học,
Điện tử – truyền thông và Khoa học môi trường

         Căn cứ kế hoạch giảng dạy – đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên (sv) các ngành thuộc các chương trình Chất lượng cao / Việt Pháp (trừ ngành Công nghệ thông tin) về việc đăng ký học phần (ĐKHP) HK3/2023-2024 như sau:

 1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

ĐỢT 1: Dành cho sv khóa 2021 Khoa Hóa học

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày Khóa Ngành học

Nội dung thực hiện

30/03/2024

30/03/2024 2021 Hóa học, CNKTHH ĐKHP
05/04/2024 06/04/2024 2021 Hóa học, CNKTHH

Điều chỉnh ĐKHP

SV khóa 2020 trở về trước ngành HH, CNKTHH nếu muốn đăng ký học trả nợ/cải thiện các môn cùng khóa 2021, thời gian đăng ký theo bảng này (đợt 1)

 ĐỢT 2: Dành cho sv tất cả các Khoa

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày Khóa Ngành học

Nội dung thực hiện

27/04/2024

28/04/2024 Tất cả các khóa Tất cả các ngành ĐKHP
02/05/2024 03/05/2024 Tất cả các khóa Tất cả các ngành

Điều chỉnh ĐKHP

Các lớp học phần mở cho K2021 (Đợt 1) sẽ không được điều chỉnh trong Đợt 2 này
 • Thời gian bắt đầu Học kỳ 3/2023-2024:
  – Học kỳ 3 bắt đầu ngày 06/05/2024
  – Riêng Khoa Hóa khóa 2021 bắt đầu học từ ngày 08/04/2024
 • Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu khi đăng ký, tránh trùng lịch học giữa các môn.
 • Bắt đầu từ HK này SV không được điều chỉnh ĐKHP khi đã bắt đầu học.
 • Sinh viên Khoa Hóa học khóa 2022, 2023 được Giáo vụ đăng ký học phần tự động theo kế hoạch giảng dạy của Khoa.                        
 1. Điều kiện đăng ký:
 • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
 • Số tín chỉ đăng ký trong một học kỳ từ 10 đến 22 tín chỉ.
 • Căn cứ thông báo số 225/TB-KHTN ngày 21/11/2023 của Hiệu trưởng, sinh viên không đóng học phí học kỳ trước đúng quy định sẽ không được đăng ký học phần vào HK3/2023-2024 và sẽ bị xử lý học vụ theo quy định hiện hành.

Lưu ý:  

 • SV không ĐKHP sẽ thuộc diện SV tự ý nghỉ học, sẽ bị xử lý học vụ sau 3 tuần lễ đầu học kỳ.
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ Phòng CTSV, email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ Khoa  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn chuyên ngành.
 • Email hỗ trợ: ngthai@hcmus.edu.vn  (CNKTHH), nttinh@hcmus.edu.vn (Hóa học); fbb@hcmus.edu.vn, lttloan@hcmus.edu.vn (SH, SNSH); vttminh@hcmus.edu.vn (KHMT); giaovu_CLC_fetel@hcmus.edu.vn (ĐTVT); pdt_khtn@hcmus.edu.vn
 • Trường chỉ trả lời Email về  ĐKHP cho SV dùng email sinh viên và trong thời gian ĐKHP
TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Trần Thái Sơn

 

TB DKHP HK3_23 24