Thông báo đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi, Đợt 2 – HK1/ 2021-2022

Thông báo đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi,  Đợt 2 – HK1/ 2021-2022

THÔNG BÁO

Đăng ký lại các học phần đã được duyệt hoãn thi (điểm I)

đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà

Đợt 2 – học kỳ 1 năm học 2021-2022

             Trường thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà về việc đăng ký học lại các học phần đã được duyệt điểm I (được xét hoãn thi) trong các học kỳ, và HK1, HK2 và HK3/2020-2021 (học kỳ hè) năm học 2020-2021 để được dự thi trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký: từ 13h đến 18h ngày 03/10/2021.
  2. Hình thức đăng ký:

Sinh viên đăng ký qua mạng theo các bước sau đây: 

  • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản (email) sinh viên theo link sau: https://forms.office.com/r/j0ZHBZ3X6u
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp theo đúng  thời gian thông báo.
  • Bước 3Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal vào 17g ngày 04/10/2021.

Lưu ý: Nếu SV điền form nhiều lần thì Trường chỉ lấy kết quả điền form lần cuối cùng.

                                                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện).

– Lưu: PĐT.                                                    

                                                                                         

                                                                                                            TRẦN THÁI SƠN