Thông báo danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển Liên thông đại học năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển Liên thông đại học năm 2020

           

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/TB-HĐTS LTĐH                                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

(Danh sách thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển

tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2020

ngành Công nghệ Thông tin)

 

              Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến các thí sinh có điểm xét tuyển thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển theo diện ưu tiên xét tuyển (phương thức 1) về các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị phỏng vấn xét tuyển như sau:

1. Danh sách phỏng vấn: gồm có 117 thí sinh (theo danh sách đính kèm).

2. Thời gian phỏng vấn:

  • Bắt đầu phỏng vấn từ 12g30 ngày 17/10/2020, giờ có mặt phỏng vấn cụ thể cho từng thí sinh theo giấy báo phỏng vấn.
  • Thí sinh có mặt trễ hơn 15 phút so với giờ thông báo phỏng vấn trên giấy báo sẽ không được tham dự phỏng vấn.

3. Ngày gửi giấy báo phỏng vấn:

  • Ngày 12/10/2020, Trường phát giấy báo phỏng vấn qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh cung cấp khi nộp hồ sơ xét tuyển.
  • Đến ngày 16/10/2020, nếu thí sinh không nhận được giấy báo phỏng vấn thì phải liên hệ phòng Đào tạo để được cấp lần 2 như sau:

          – Thời gian: ngày 16/10/2020, sáng từ 8giờ đến 10giờ30, chiều từ 14giờ đến 16giờ00.

          – Thủ tục xin cấp giấy báo lần 2: thí sinh mang theo chứng minh nhân dân, biên nhận hồ sơ xét tuyển.

          – Thí sinh được nhận giấy báo lần 2 ngay trong buổi nhận hồ sơ.

4. Các quy định liên quan khi tham dự phỏng vấn

Ngày 12/10/2020 Trường sẽ thông báo về các quy định, quy trình cho thí sinh khi tham dự phỏng vấn tại trang thông tin điện tử của Trường theo địa chỉ: https://www.hcmus.edu.vn (Đào tạo / Đại học và Cao đẳng / Thông báo /Liên thông đại học / Tuyển sinh).

5. Dự kiến công bố kết quả: ngày 23/10/2020.

 

               Lưu ý: Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5 – ĐT: (028) 62884499 (số nội bộ: 1200)./.

 

Nơi nhận:

– Như trên (để thực hiện);

–  Lưu: VT, PĐT.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TRẦN LÊ  QUAN