Thông báo ĐKHP HK1/2021-2022 cho sinh viên bậc cao đẳng học cùng K2021 đại học chính quy

Thông báo ĐKHP HK1/2021-2022  cho sinh viên bậc cao đẳng học cùng K2021 đại học chính quy

                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 1 năm học 2021-2022

cho sinh viên bậc cao đẳng hệ chính qui học cùng K2021 đại học chính quy

        Căn cứ theo số lượng sinh viên chưa hoàn tất học phần, Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên bậc cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký qua mạng các học phần học lại cùng K2021 đại học chính quy trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Thời gian đăng ký:

          Từ 13h đến 18h ngày 03/10/2021

          Xem kết quả trên Portal từ  17g ngày 04/10/2021

       Sinh viên phải thường xuyên theo dõi thông báo trên website Trường/Khoa để cập nhật thông tin các học phần được mở, hủy trong học kỳ.

  1. Cách thức đăng ký: Sinh viên thực hiện theo các bước sau đây:
  • Bước 1: Truy cập và đăng nhập bằng tài khoản sinh viên theo link sau:  https://forms.office.com/r/xx0R6jARdD
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu và nộp theo thời gian từ ngày 13h đến 03/10/2021.
  • Bước 3: Kiểm tra lại kết quả đăng ký trên Portal từ 17g ngày 04/10/2021.

Lưu ý:  .

  • Sinh viên xem kỹ thời khóa biểu, mã lớp để đăng ký chính xác.
  • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV. Email P.CTSV : congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
  • SV liên hệ Giáo vụ Khoa CNTT: giaovu@fit.hcmus.edu.vn khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần Tin học, các học phần còn lại liên hệ Email Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn
  • Trường chỉ trả lời email ĐKHP cho SV dùng email trường trong thời gian đăng ký qua mạng.

                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

                                                                                                      TRẦN THÁI SƠN