Thông báo ĐKHP HK3/2020-2021 – chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp

Thông báo ĐKHP HK3/2020-2021 – chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp

      THÔNG BÁO

Đăng ký học phần Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Chương trình Chất lượng cao, Việt Pháp

Ngành CNKT Hóa học, Hóa học, CN Sinh học, Sinh học,
 Điện tử viễn thông và Khoa học Môi trường

         Căn cứ kế hoạch giảng dạy – đào tạo năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên chương trình Chất lượng cao, liên kết Việt Pháp về việc đăng ký học phần (ĐKHP) qua mạng HK3/2020-2021 như sau:

1. Thời gian đăng ký và điều chỉnh:

Từ 9h ngày

Đến 18h ngày

Khóa

Nội dung thực hiện

Ngành

Ghi chú

16/4/2021

17/4/2021

2017, 2018

ĐKHP đợt 1

CNKTHH, Hóa học (VP)

 

22/4/2021

23/4/2021

2017, 2018

Điều chỉnh ĐKHP đợt 1

CNKTHH, Hóa học (VP)

 

28/4/2021

29/4/2021

2017, 2018, 2019

ĐKHP đợt 2

CNKTHH, Hóa học

Không được đăng ký các môn ở đợt 1

06/5/2021

07/5/2021

2017, 2018, 2019

Điều chỉnh ĐKHP đợt 2

CNKTHH, Hóa học

Không được điều chỉnh  đăng ký các môn ở đợt 1

27/5/2021

29/5/2021

2017, 2018, 2019, 2020

ĐKHP đợt 3

CNKTHH, HH, CNSH, SH, ĐTVT, KHMT

Không được đăng ký các môn ở đợt 1,2

14/6/2021

16/6/2021

2017, 2018, 2019, 2020

Điều chỉnh ĐKHP đợt 3

CNKTHH, HH, CNSH, SH, ĐTVT, KHMT

Không được điều chỉnh  đăng ký các môn ở đợt 1,2

        Sau thời gian trên, các yêu cầu điều chỉnh ĐKHP sẽ không được giải quyết.

        * Thời gian bắt đầu học kỳ mới:

 • Khoa Hóa học:
 • Khóa 2017, 2018: 19/4/2021
 • Khóa 2019: 03/5/2021
 • Khóa 2020: 31/5/2021
 • Khoa Sinh học- CN Sinh học, ĐTVT, MT: 07/06/2021 (tất cả các khóa)

2. Điều kiện đăng ký:

 • Đăng ký đúng các học phần đã được Khoa thông báo cho mỗi khóa học trong học kỳ.
 • Học phần đăng ký phải thỏa điều kiện học phần học trước (nếu có) và điều kiện ngoại ngữ.
 • Số tín chỉ đăng ký trong học kỳ không vượt quá 25 tín chỉ.

Lưu ý:  

 • Sinh viên xem kết quả các lớp mở có số lượng < 10 SV sau đợt đăng ký 2 ngày.
 • Nếu không đăng nhập được do quên mật khẩu, sinh viên chọn chức năng Quên mật khẩu và làm theo hướng dẫn hoặc liên hệ P.CTSV qua Email: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn
 • SV liên hệ Giáo vụ Khoa  khi cần hỗ trợ đăng ký các học phần thuộc Giai đoạn chuyên ngành.
 • Email hỗ trợ của  Giáo vụ: Khoa Hóa: ngthai@hcmus.edu.vn, nttinh@hcmus.edu.vn; Khoa Sinh lmhxuan@hcmus.edu.vn; Khoa ĐTVT: dtlhuong@fetel.hcmus.edu.vn
 • Email hỗ trợ của Phòng Đào tạo: pdt_khtn@hcmus.edu.vn

                                                TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO