Thông báo đổi phòng học lớp PHY00001/20KMT1

Thông báo đổi phòng học lớp PHY00001/20KMT1
Từ nay, lớp PHY00001/20KMT1 đổi phòng như sau:
 
nh hk Khóa Loại lớp Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Khoa phụ trách  tuần áp dụng
20-21 1 2020 LT PHY00001 Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt) 20KMT1 cs2:E104=>F107 5 1 4 Vật lý – VLKT 02/11/2020 đến cuối học kỳ