Thẻ: Thông báo điều chỉnh, thay đổi

Thông báo kế hoạch học tập các học phần có nội dung thực hành đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2018 về trước
Bài viết

Thông báo kế hoạch học tập các học phần có nội dung thực hành đối với sinh viên đại học hệ chính quy Khóa 2018 về trước

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2018 trở về trước không bị trễ tiến độ học tập do ảnh hưởng của đại dịch, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho người học, giảng viên, VC-NLĐ và cộng đồng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo...

Thông báo đổi phòng học môn MTH00004/20DTV2 và PHY00001/20CTT5
Bài viết

Thông báo đổi phòng học môn MTH00004/20DTV2 và PHY00001/20CTT5

Từ tuần 29/03/2021 phòng học 2 lớp học phần MTH00004/20DTV2 và PHY00001/20CTT5 thay đổi như sau:   Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Ngày đầu tuần MTH00004 Vi tích phân 2B 20DTV2 cs2:E206->E001 4 1 4 29/03/2021 PHY00001 Vật l‎‎ý đại cương 1 (Cơ – Nhiệt) 20CTT5 cs2:E001->E206...