Thông báo đổi phòng học ngày 09/11/2019 các lớp cao đẳng

Thông báo đổi phòng học ngày 09/11/2019 các lớp cao đẳng
Ngày 09/11/2019 các lớp Cao đẳng thay đổi phòng học như sau:
 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng Chỉ áp dụng ngày
CD2017/3 CTT702 Quản trị cơ sở dữ liệu Tiết Gia Hồng T7 4-6 E403->C41 09/11/2019
CD2017/3 CTT721 Phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu 1 Nguyễn Trường Sơn T7 1-3 E403->C41 09/11/2019
CD2018/2 PLD001 Pháp luật đại cương Hà Minh Ninh T7 1-3 E404->C43  09/11/2019
L1 TTH027 Giải tích B2 Cao Nghi Thục T7  4-6 E404->C43  09/11/2019
L1 VLH023 Điện từ, Quang – Lượng tử – Nguyên tử Võ Nguyễn Như Liễu Huỳnh Nguyễn Phong Thu T7  7-10 E404->GD2 09/11/2019