Thông báo đổi phòng học tại GĐ2 từ ngày 20 – 23/3/2019

Thông báo đổi phòng học tại GĐ2 từ ngày 20 – 23/3/2019

DO CÔNG TÁC TỔ CHỨC FESTIVAL CA MÚA NHẠC KỊCH 2019 CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG TẠI GIẢNG ĐƯỜNG 2, NÊN CÁC LỚP HỌC TẠI ĐÂY ĐƯỢC DI CHUYỂN NHƯ SAU:

 
Lớp Mã HP Tên HP GVLT Thứ Tiết Phòng
17CK3 CTT501 Lập trình Windows Mai Anh Tuấn T4 10 – 12 GD2 -> GD1
17CK3 CTH001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin TS. Ngô Quang Huy (Triết + CNXH)
Ths Nguyễn Hữu Trinh  (KTCT)
T6 7 – 11 GD2 -> C22
17CK2 PLD001 Pháp luật đại cương Hà Minh Ninh T7 7 – 9 GD2 -> E403
17CK3 PLD001 Pháp luật đại cương Hà Minh Ninh T7 10 – 12 GD2 -> E403