Thông báo học bổng SPE

Thông báo học bổng SPE

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:  74   /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng SPE năm học 2016-2017

_________________

 

 1. Đối tượng dự tuyển

Diện A:

 • Sinh viên khóa 2015, 2016 bậc đại học hệ chính quy;
 • Điểm trung bình học tập năm học 2016 – 2017 từ 8.0 trở lên;
 • Điểm rèn luyện năm học 2016 – 2017 từ loại khá trở lên;
 • Hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Chưa nhận học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong năm học 2017-2018.

Diện B:

 • Sinh viên bậc Đại học khóa 2013, 2014;
 • Là thành viên của SPE, có thành tích học tập xuất sắc, tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động của SPE Vietnam.

Diện C:

Cá nhân có hoạt động nổi bật trong các sự kiện được tổ chức bởi SPE Vietnam.

 1. Giá trị học bổng:
 • Diện A: 2.000.000đ / suất.
 • Diện B:
 • Giải Nhất: 1 suất học bổng cho mỗi khóa, trị giá 10.000.000 VND, bao gồm 5 triệu tiền mặt + học bổng học Anh Văn trị giá 5 triệu.
 • Giải Nhì: 1 suất học bổng cho mỗi khóa, trị giá 8.000.000 VND, bao gồm 3 triệu tiền mặt + học bổng học Anh Văn trị giá 5 triệu.
 • Giải Khuyến Khích: 1 suất học bổng học Anh Văn cho mỗi khóa, mỗi suất trị giá 5.000.000 VND.
 • Diện C: 5.000.000đ / suất.
 1. Hồ sơ xin học bổng

 Diện A:

 • Bảng điểm học tập năm học 2016-2017;
 • Giấy chứng nhận gia đình khó khăn.

Diện B (hồ sơ bằng tiếng Anh):

 • Thư yêu cầu học bổng. (Application Letter);
 • Sơ yếu lí lịch. (Curriculum Vitae);
 • Ba bài luận theo các chủ đề sau (Three essays with the following topics):
 • What do you think about SPE Vietnam as a professional society?
 • Tell us about how SPE changes your College experience?
 • What do you think SPE should do differently for the students in the era of low oil price?

Yêu cầu: mỗi bài luận tự viết ngắn hơn 150 chữ, có đầy đủ chú thích. Hồ sơ sẽ bị loại nếu bài luận bị phát hiện có sao chép hoặc không chú thích đầy đủ. (Format: Each essay should not be longer than 150 words. This should be an individual work. Any sign of plagiarism will be subjected to disqualification. The appropriate citation should be used for all references).

 • Mã số thành viên SPE và ngày tham gia (SPE membership number & joining date);
 • Danh sách các hoạt động liên quan tới SPE (List of SPE related activities).
 • Ngành, Bảng điểm (Major and GPA & Transcript)
 1. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

Diện A: Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến 15g00 ngày 4/10/2017 tại Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.

Thời gian: sáng từ 8g00 đến 11g00, chiều từ 13g30 đến 15g00.

Diện B&C: Sinh viên gửi hồ sơ về Ban Điều Hành Quỹ theo địa chỉ email phuctruongvan@outlook.com  trước 24:00h ngày 06/10/2017.

Vui lòng viết email có tiêu đề là: SPE Scholarship Application, Tên SV, Tên Trường. Ví dụ: SPEScholarship Application, Nguyen Van A, HCMUT.

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương