Thông báo học bổng Vallet 2018 dành cho học viên sau đại học

Thông báo học bổng Vallet 2018 dành cho học viên sau đại học

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VALLET NĂM 2018

  (Dành cho học viên sau đại học)

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo nhận hồ sơ học bổng Vallet 2018 dành cho học viên sau đại học (bao gồm học viên cao học và nghiên cứu sinh):

1. Thông tin chi tiết về học bổng: học viên đọc kỹ thông tin chi tiết trong thông báo đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

Tất cả ứng viên tham gia xét học bổng phải thực hiện đăng ký trực tuyến từ ngày 15/5/2018 đến ngày 31/5/2018 tại trang web của quỹ học bổng, địa chỉ: http://rvn-vallet.org.

Những ứng viên được chọn sau vòng đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ gốc để xét học bổng tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 11/6/2018 đến 16g00 ngày 22/6/2018. (dán mã số học viên bên ngoài hồ sơ, bìa hồ sơ download tại trang web của quỹ học bổng).

3. Ngày trao học bổng dự kiến:

Ngày trao học bổng dự kiến vào tháng 9 năm 2018. Danh sách nhận học bổng và thư mời nhận học bổng sẽ được gửi tới email của ứng viên được chọn.

LƯU Ý:

– Để đảm bảo việc chuyển hồ sơ ứng tuyển của học viên đến Ban điều hành quỹ học bổng đúng thời hạn, sau 16g00 ngày 22/6/2018 Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận thêm hồ sơ với bất kỳ lý do nào.

– Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ học bổng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua email: bdh-sdh@rvn-vallet.org.

 

                                                                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC