Thông báo hướng dẫn ôn thi tuyển sinh cao học năm 2017 đợt 2

Thông báo hướng dẫn ôn thi tuyển sinh cao học năm 2017 đợt 2

THÔNG BÁO

v/v Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh cao học năm 2017- đợt 2

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HCM THÔNG BÁO

Kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2017- đợt 2, do thời gian không đủ để tổ chức lớp ôn tập nên Nhà trường thông báo đề cương ôn thi các môn và hỗ trợ tư vấn ôn tập một số môn thi như sau:

 1. Đề cương ôn thi:
  • Môn Cơ bản và Cơ sở
 • Đề cương ôn thi các môn đã được cập nhật tại trang web:

http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1168&Itemid=9  hay tại đây

 • Nội dung đề thi sẽ được bao hàm trong đề cương ôn thi
  • Môn Anh văn
 • Dạng thức đề thi xem tại trang web:

http://web.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9730&Itemid=1367

 • Tài liệu ôn thi (có bán tại phòng ĐT SĐH, trường ĐHKHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM)
  • Sách ôn thi (có đĩa CD): 150.000đ/ quyển
  • 5 bộ đề thi mẫu (có dĩa CD): 120.000đ/ quyển
 1. Các môn thi được tư vấn hỗ trợ ôn thi
  • Môn thi Cơ bản (Toán cho Vật lý) các ngành: Vật lý lý thuyết; Quang học; Vật lý ứng dụng; Vật lý kỹ thuật; Vật lý nguyên tử và hạt nhân
 • Khoa Vật lý sẽ hỗ trợ tổ chức 4 buổi hướng dẫn ôn thi vào các ngày 9/9; 16/9; 23/9 và 30/9 (từ 8g – 10g30), phòng học thông báo sau
 • Thí sinh có nguyện vọng tham dự lớp học vui lòng đăng ký qua email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn từ ngày 15/8/2017 – 31/8/2017 (không thu học phí)
  • Môn thi cơ sở (Vật lý nguyên tử và điện tử) các ngành: Quang học; Vật lý ứng dụng; Vật lý kỹ thuật
 • Khoa Vật lý sẽ hỗ trợ tổ chức 4 buổi hướng dẫn ôn thi vào các ngày 9/9; 16/9; 23/9 và 30/9 (từ 14g – 16g30), phòng học thông báo sau
 • Thí sinh có nguyện vọng tham dự lớp học vui lòng đăng ký qua email: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn từ ngày 15/8/2017 – 31/8/2017 (không thu học phí)
  • Các môn trong bảng sau được hỗ trợ tư vấn ôn thi cho thí sinh qua email

 

Stt

Tên ngành

Môn thi cơ bản

Email Giảng viên hỗ trợ ôn tập

Môn thi cơ sở

Email Giảng viên hỗ trợ ôn tập

1

Hóa hữu cơ

Cấu tạo chất và CSLT hóa học

 

 quanph@hcmus.edu.vn

 

 

Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ

 TS. Tôn Thất Quang

ttquang@hcmus.edu.vn

2

Hóa phân tích

Cơ sở lý thuyết hóa phân tích

 Hỗ trợ ôn thi 3 buổi trong tháng 9, ngày học cụ thể thông báo sau

Thí sinh đăng ký trước ngày 7/9/2017 qua email dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn

3

Hóa lí thuyết và hoá lí

Cơ sở lý thuyết hóa lý

TS. Cổ Thanh Thiện, ctthien@hcmus.edu.vn

ThS. Nguyễn Anh Thy, nathy@hcmus.edu.vn

4

Hóa vô cơ

Cơ sở lý thuyết hóa vô cơ

TS. Lê Tiến Khoa

ltkhoa@hcmus.edu.vn

PGS.TS. Huỳnh T Kiều Xuân

htkxuan@hcmus.edu.vn

5

Khoa học môi trường

Toán cao cấp A1

 

Cơ sở khoa học môi trường

 TS. Lê Tự Thành, letuthanh@hcmus.edu.vn

6

Quản lý tài nguyên và môi trường

Toán cao cấp A1

 

Quản lý môi trường

 PGS.TS. Trương Thanh Cảnh, ttcanh@hcmus.edu.vn

Stt

Tên ngành

Môn thi cơ bản

Email Giảng viên hỗ trợ ôn tập

Môn thi cơ sở

Email Giảng viên hỗ trợ ôn tập

7

Hóa sinh học

Toán thống kê sinh học

 

 

 

 

 

 

 

Sinh học cơ sở

–    Phần 1: Sinh học tế bào, Sinh học thực vật:

TS. Trần Thanh Hương, trthuong@hcmus.edu.vn;

–   Phần 2: Cơ sở di truyền học, học thuyết tiến hóa:

PGS.TS. Phạm Thành Hổ,  phthho@yahoo.com

–   Phần 3: Đa dạng sinh học & Sinh thái học:

TS. Lê Thị Thanh Nhàn, lttnhan@hcmus.edu.vn

– Phần 4: Sinh học ĐV:

PGS.TS. Trần Lê Bảo Hà, tlbha@hcmus.edu.vn ,

PGS.TS. Nguyễn Tường Anh: 0988 970 260

8

Sinh học thực nghiệm- hướng Sinh lý thực vật

9

Sinh học thực nghiệm- hướng Sinh lý động vật

10

Vi sinh vật học

11

Sinh thái học

12

Di truyền học

13

Công nghệ sinh học

 

Xem file đính kèm

 

Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

             Lê Đức Phúc