Thông báo hủy 1 số lớp học phần trong HK2/2021-2022 bậc đại học hệ chính quy

Thông báo hủy 1 số lớp học phần trong HK2/2021-2022 bậc đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO

(Về việc hủy các lớp trong HK2/2021-2022

sinh viên bậc đại học hệ chính quy)

 

Căn cứ vào kết quả đăng ký học phần trong học kỳ HK2/2021-2022, Trường điều chỉnh hủy một số lớp mở trong thời khóa biểu sinh viên bậc đại học hệ chính quy như sau:  

nh

hk

Mã mh

Tên môn học

Lớp

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

21-22

2

BAA00011

Anh văn 1

21S5_1

5

1

4

21-22

2

BAA00014

Anh văn 4

20S3_2

3

1

4

21-22

2

BAA00014

Anh văn 4

20S4_2

4

1

4

21-22

2

BAA00007

Phương pháp luận sáng tạo

20_1

7

1

2.5

21-22

2

BAA00005

Kinh tế đại cương

20_2

7

8.5

2.5

21-22

2

PHY00002

Vật l‎‎ý đại cương 2 (Điện từ – Quang)

20_2

8

1

4

21-22

2

PHY00081

Thực hành Vật lý đại cương

20_5

4

1

5

21-22

2

PHY00081

Thực hành Vật lý đại cương

20_9

2

6

5

21-22

2

MTH00082

Thực hành Vi tích phân 2B

21_1

7

8.5

2.5

21-22

2

MTH00082

Thực hành Vi tích phân 2B

21_2

5

1

2.5

21-22

2

ETC00081

Thực hành điện tử căn bản

21_1

2

6

2.5

21-22

2

ETC00081

Thực hành điện tử căn bản

21_2

2

8.5

2.5

21-22

2

BAA00021

Thể dục 1

21BC_T5Ti8

5

8

3

21-22

2

BAA00021

Thể dục 1

21BD_T3Ti1

3

1

3

21-22

2

BAA00021

Thể dục 1

21BL_T5Ti8

5

8

3

21-22

2

BAA00021

Thể dục 1

21BR_T3Ti3

3

3

3

21-22

2

CHE00081

Thực hành Hóa đại cương 1

20DCH1

5

1

5

21-22

2

CHE00081

Thực hành Hóa đại cương 1

20KVL2

5

6

5

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký học phần (ĐKHP) lại theo lịch ĐKHP học kỳ HK2/2021-2022 như đã thông báo.

                                                                                                                       

                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG