Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy HK2/2020 – 2021

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy HK2/2020 – 2021

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2020 – 2021 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

1. Do tình hình dịch bệnh kéo dài và công tác tổ chức thi kết thúc học kỳ 2/2020-2021 diễn ra trễ nên kết quả điểm rèn luyện dự kiến chỉ tính trên danh sách tham gia hoạt động của sinh viên, chưa có điểm liên quan đến học tập tại các mục 1.2, 1.3 và 1.4 (trừ một số sinh viên đã có đủ điểm học tập HK2/2020-2021). Ngay sau khi có điểm học tập HK2/20-21 Nhà trường sẽ cộng điểm bổ sung cho sinh viên và công bố kết quả điểm rèn luyện chính thức.

2. Thời gian và cách thức tiếp nhận khiếu nại/bổ sung:

  • Thời gian: từ 30/11/2021 – 14/12/2021
  • Cách thức: Nộp bản scan/ảnh chụp các Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động (có xác nhận của đơn vị tổ chức) qua email diemrenluyen@hcmus.edu.vn

Lưu ý:

  • Sử dụng Email sinh viên để liên hệ với Nhà trường (các email gửi về phòng không đúng quy định sẽ không được trả lời)
  • Tiêu đề: MSSV – DRL HK2/20-21
  • Đính kèm theo các bản scan Giấy chứng nhận đã tham gia hoạt động có xác nhận của đơn vị tổ chức (thời gian diễn ra hoạt động HK2/2020-2021 tính từ 23/02/2021 – 30/9/2021)

3. Cách xem kết quả dự kiến điểm rèn luyện: Sinh viên có thể xem kết quả dự kiến theo một trong 02 cách sau

  • CÁCH 1: Tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết của các hoạt động đã được cộng điểm trong HK2/20-21. Các hoạt động bổ sung cập nhật ngay sau khi khiếu nại của sinh viên được giải quyết.
  • CÁCH 2: tra cứu các hoạt động đã tham gia tại link https://bit.ly/319zVIu. Các hoạt động bổ sung được cập nhật sau 03 ngày khi khiếu nại của sinh viên được giải quyết.

Đề nghị các sinh viên đọc kỹ quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên và xem các hoạt động đã được cộng điểm (xem file đính kèm) để thực hiện khiếu nại đúng thời gian quy định. Sau thời hạn trên Hội đồng Trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 Nơi nhận:

–            Ban giám hiệu;

–            BCN Khoa CNTT;

–            Đoàn TN, Hội SV;

–            Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Trần Vũ