Thẻ: Điểm rèn luyện

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2023-2024 (Chương trình Đề án)
Bài viết

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2023-2024 (Chương trình Đề án)

THÔNG BÁO Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK2/2023-2024 dành cho sinh viên Chương trình Đề án   Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2023-2024 dành cho sinh viên các Chương trình Đề án và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: Cách xem điểm rèn luyện:...

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2023-2024
Bài viết

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2023-2024

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ——————————- Số: 56/TB-KHTN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————— Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024     THÔNG BÁO Kết quả chính thức Điểm rèn luyện...

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2023-2024
Bài viết

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2023-2024

THÔNG BÁO Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2023-2024   Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2023-2024 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: Cách xem điểm rèn luyện: Truy cập website: https://hcmus.shub.edu.vn/ Chọn đăng nhập tài khoản Tên đăng...

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2021-2022
Bài viết

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2021-2022

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2021-2022 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: 1. Vì lý do tình hình dịch bệnh, các sinh viên phải học trực tuyến trong suốt HK1/2021-2022 dẫn đến việc tham gia các hoạt động cộng đồng...

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy HK2/2020 – 2021
Bài viết

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy HK2/2020 – 2021

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2020 – 2021 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: 1. Do tình hình dịch bệnh kéo dài và công tác tổ chức thi kết thúc học kỳ 2/2020-2021 diễn ra trễ nên kết quả điểm...

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2020-2021
Bài viết

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2020-2021

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện chính thức HK1/2020-2021, sinh viên có thể xem kết quả như sau: CÁCH 1: Tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết của các hoạt động đã được cộng điểm trong HK1/2020-2021. Điểm trên Shub là điểm của từng...

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1/2020 – 2021
Bài viết

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1/2020 – 2021

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2020 – 2021 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2020 – 2021: cập nhật đến 11g30 ngày 27/4/2021 (trong đó có điều...

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2/2019-2020
Bài viết

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2/2019-2020

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2019-2020 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2019-2020: Do trong Hk2/19-20 bị ảnh hưởng của dịch Covid nên Hội đồng đánh giá...