Thẻ: Điểm rèn luyện

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2021-2022
Bài viết

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2021-2022

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2021-2022 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: 1. Vì lý do tình hình dịch bệnh, các sinh viên phải học trực tuyến trong suốt HK1/2021-2022 dẫn đến việc tham gia các hoạt động cộng đồng...

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy HK2/2020 – 2021
Bài viết

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy HK2/2020 – 2021

Nhà trường thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2020 – 2021 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: 1. Do tình hình dịch bệnh kéo dài và công tác tổ chức thi kết thúc học kỳ 2/2020-2021 diễn ra trễ nên kết quả điểm...

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2020-2021
Bài viết

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2020-2021

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện chính thức HK1/2020-2021, sinh viên có thể xem kết quả như sau: CÁCH 1: Tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết của các hoạt động đã được cộng điểm trong HK1/2020-2021. Điểm trên Shub là điểm của từng...

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1/2020 – 2021
Bài viết

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1/2020 – 2021

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2020 – 2021 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2020 – 2021: cập nhật đến 11g30 ngày 27/4/2021 (trong đó có điều...

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2/2019-2020
Bài viết

Thông báo Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2/2019-2020

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2019-2020 của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: Kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK2/2019-2020: Do trong Hk2/19-20 bị ảnh hưởng của dịch Covid nên Hội đồng đánh giá...

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2019-2020
Bài viết

Thông báo kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2019-2020

THÔNG BÁO Kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên HK1/2019-2020       Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện chính thức HK1/2019-2020, sinh viên có thể xem kết quả như sau: CÁCH 1: Tải ứng dụng Shub để xem điểm chi tiết của các hoạt động...

Thông báo Kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên hệ HK2/2018-2019 và kết quả Điểm rèn luyện toàn khóa đợt tốt nghiệp 10/2019
Bài viết

Thông báo Kết quả chính thức Điểm rèn luyện sinh viên hệ HK2/2018-2019 và kết quả Điểm rèn luyện toàn khóa đợt tốt nghiệp 10/2019

Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện chính thức HK2/2018-2019 và kết quả điểm rèn luyện toàn khóa của các sinh viên tốt nghiệp tháng 10/2019 đã cập nhật, sinh viên có thể xem kết quả tại trang Dịch vụ trực tuyến CTSV theo hướng dẫn sau:...

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2/2018-2019
Bài viết

Thông báo kết quả dự kiến Điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2/2018-2019

THÔNG BÁO Kết quả dự kiến Điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ 2/2018-2019       Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN HK1/2018-2019 (tính từ 16/02/2019 – 23/8/2019) của sinh viên hệ chính quy và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau: Kết...