[Thông báo khẩn] Về việc tạm ngưng các hoạt động của Nhà Trường để tránh bão Tembin

[Thông báo khẩn] Về việc tạm ngưng các hoạt động của Nhà Trường để tránh bão Tembin

Triển khai thực hiện công lệnh hỏa tốc của UBND TPHCM, sau khi đã xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc ĐHQG-HCM, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên khẩn cấp thông báo đến cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên (kể cả sinh viên khóa 2017 đang học giáo dục quốc phòng), học viên học toàn trường (trừ bộ phận bảo vệ) tạm ngưng tất cả hoạt động trong khuôn viên nhà trường từ 12g ngày 25/12 đến hết ngày 26/12.