Thông báo lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 10 dành cho học viên sau đại học

Thông báo lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 10 dành cho học viên sau đại học

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo SĐH thông báo lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 10 dành cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ, giảng viên và những người có quan tâm như sau: 

Thời lượng học: 128 tiết (16tiết/tuần)

Thời gian học: từ ngày 07/4 đến ngày 05/6/2018, vào các buổi tối Thứ 3, Thứ 5 và cả ngày Thứ 7

Địa điểm học: Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, 10-12 Đinh tiên Hoàng, Q1

Hạn chót đăng ký: ngày 03/4/2018

Để biết thêm thông tin chi tiết về nội dung và chương trình lớp học, vui lòng tham khảo file đính kèm.