Thông báo mở lớp Đại số B2 (TTH004) lần cuối cho SV còn nợ môn này

Thông báo mở lớp Đại số B2 (TTH004) lần cuối cho SV còn nợ môn này

 

THÔNG BÁO

V/v Mở vét lớp học lại học phần Đại Số B2 học kỳ 1 năm học 2018-2019

cho sinh viên hệ Đại học chính qui

 

Căn cứ chương trình đào tạo K2015 trở về trước và chương trình đào tạo từ K2016 các ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Vật lý học, Kỹ thuật hạt nhân;

Căn cứ theo đề nghị Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật;

Phòng Đào Tạo thông báo đến tất cả sinh viên hệ Đại học chính quy các ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Vật lý học, Kỹ thuật hạt nhân từ khóa tuyển 2015 trở về trước về việc mở vét lớp học lại học phần Đại số B2 (TTH004) trong học kỳ 1/2018-2019 tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ như sau:

  1. Thời gian đăng ký:

– Từ ngày 20/09/2018 đến hết ngày 24/09/2018.

  1. Địa điểm đăng ký:

– Phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

  1. Điều kiện đăng ký

– Sinh viên hệ Đại học chính quy các ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Vật lý học, Kỹ thuật hạt nhân từ khóa tuyển 2015 trở về trước chưa đạt học phần Đại số B2 (TTH004).

  1. Thời khóa biểu học:

            – Tuần bắt đầu: 24/09/2018.

 

STT

Mã HP

Tên học phần

Mã lớp

Thời khóa biểu

Phòng học

1

TTH004

Đại số B2

15_L1

T4, 17h50 – 21h

F303 

Lưu ý:

  • Sinh viên đã đăng ký tại Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật (file đính kèm) không cần đăng ký lại, Trường đã nhập danh sách vào lớp mở cho sinh viên.
  • Đây là lần mở học phần Đại số B2 (TTH004) cuối cùng, sinh viên chưa đạt học phần này cần phải đăng ký và tham gia lớp học nghiêm túc để đạt kết quả tốt.