Thông báo nghỉ học môn Sinh học tế bào lớp 19CSH

Thông báo nghỉ học môn Sinh học tế bào lớp 19CSH
Thông báo
 
           Môn Sinh học tế bào BTE10002 lớp 19 CSH1 và 19CSH2 (PGS.TS. Quách Ngô Diễm Phương) nghỉ học thứ 4 ngày 02/12/2020 (GV bận công tác) và học bù vào thứ 7 ngày 05/12/2020 tại phòng E305 Linh Trung theo lịch sau:
  • Sáng tiết 1-4 lớp 19CSH1
  • Chiều tiết 6-9 lớp 19CSH2
Lưu ý, bạn nào kẹt lịch học các môn tự chọn có thể học bù môn Sinh học tế bào ở ca còn lại.