Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – đợt tháng 12 năm 2021)

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – đợt tháng 12 năm 2021)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

               Số: ……. /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy

chương trình đại trà- đợt tháng 12 năm 2021)

 

          Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến tất cả sinh viên (SV) bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 12 năm 2021 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

SV nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:

 1. Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 2. Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 3. Đã hoàn tất học phần giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP) và giáo dục thể chất;
 4. Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường;
 5. Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định của Trường;

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 1. Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal, SV thực hiện như sau:
 2. Bước 1: sau khi login, SV vào mục “Hồ sơ SV/Thông tin chung” để kiểm tra/cập nhật Chuyên Ngành (SV nhóm ngành Công nghệ thông tin điền thông tin vào mẫu đơn xét tốt nghiệp theo mẫu đính kèm).
 3. Bước 2: SV vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn.
 4. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 5. Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 6. 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 7. Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

3. Kiểm tra thông tin chuyên ngành: SV vào hệ thống portal kiểm tra lại thông tin chuyên ngành trước khi in đơn xét tốt nghiệp.

4. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 07/12/2021 đến ngày 09/12/2021 SV nộp hồ sơ vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; buổi chiều từ 13giờ 30 đến 16giờ30) theo ngành như sau:    

STT

Ngành

Ngày nhận

1

Toán học

07/12/2021

Công nghệ thông tin

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

2

Sinh học

08/12/2021

Công nghệ sinh học

Khoa học vật liệu

Vật lý học

3

Các ngành còn lại

09/12/2021

 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐHKHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.

6. Công bố danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp

 • Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 21/12/2021.
 • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021.

Lưu ý:

Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:

 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV./.