Thông báo nộp học phí HK1/2019-2020 lớp Liên thông đại học hệ chính quy

Thông báo nộp học phí HK1/2019-2020 lớp Liên thông đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO

(Về việc Thu học phí sinh viên liên thông đại học hệ chính quy

Học kỳ 1 năm học 2019-2020)

 

                       Căn cứ theo Quyết định số 1435/QĐ-KHTN ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc ban hành quy định thu học phí đại học, cao đẳng;

Trường thông báo mức học phí, thời gian và cách thức đóng học phí đến sinh viên liên thông đại học hệ chính quy ở học kỳ 1/2019-2020 như  sau:

  1. MỨC HỌC PHÍ

– Mức học phí: 265.000 đồng /1 tín chỉ lý thuyết (15 tiết thực học).

– Học phí được thu theo tổng số tiết thực học của các học phần sinh viên (SV) đã đăng ký học trong học kỳ.

  1. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

– SV đóng học phí từ ngày 26/11/2019 đến 6/12/2019.

– SV xem học phí phải đóng trên website trường vào ngày 12/11/2019 theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn  (vào mục: Đào tạo-> Đào tạo Đại học-Cao đẳng -> Thông báo-Liên thông đại học).

  1. CÁCH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

– SV đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch tại Trường (CS 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5) hoặc qua dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank theo hình thức Bill Payment.

– SV có thể liên hệ phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bình Thạnh để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

– Khi đến đóng học phí, SV cung cấp “mã số sinh viên” và tên trường “ĐH KHTN ĐHQG-HCM” cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng tiền, SV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. SV liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính của nhà trường để được cấp biên lai (nếu cần).

– SV có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ việc đóng học phí từ ngân hàng Agribank.

Lưu ý: Đề nghị SV đóng học phí đúng theo thời gian quy định của nhà trường. Nếu SV không hoàn tất học phí thì sẽ bị xóa tên trong danh sách thi./.