Thông báo nộp học phí HK1/2020-2021 lớp Liên thông đại học hệ chính quy

Thông báo nộp học phí HK1/2020-2021 lớp Liên thông đại học hệ chính quy

THÔNG BÁO

(Về việc Thu học phí sinh viên liên thông đại học hệ chính quy

Học kỳ 1 năm học 2020-2021)

                                       

                Căn cứ theo Quyết định số 1492/QĐ-KHTN ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc ban hành quy định thu học phí đại học, cao đẳng;

                Trường thông báo mức học phí, thời gian và cách thức đóng học phí đến sinh viên liên thông đại học hệ chính quy ở học kỳ 1/2020-2021 như  sau:

  1. MỨC HỌC PHÍ

– Mức học phí: 292.000 đồng /1 tín chỉ lý thuyết (15 tiết thực học).

– Học phí được thu theo tổng số tiết thực học của các học phần sinh viên (SV) đã đăng ký học trong học kỳ.

  1. THỜI GIAN ĐÓNG HỌC PHÍ

– SV đóng học phí từ ngày 08/12/2020 đến 18/12/2020.

– SV xem học phí phải đóng trên  website trường vào ngày 25/11/2020 theo địa chỉ www.hcmus.edu.vn sau khi đăng nhập portal, từ Dashboard, SV vào nhóm chức năng Quản Lý Học Tập -> Tra cứu Học Phí. 

– Đối với sinh viên khóa 2020:

  • Nếu số tiền tạm thu đầu năm ít hơn số tiền học phí học kỳ 1/2020-2021 thì sinh viên sẽ đóng bổ sung theo quy định như trên.
  • Nếu số tiền tạm thu đầu năm nhiều hơn số tiền học phí học kỳ 1/2020-2021 thì nhà trường sẽ chuyển số tiền còn dư vào tài khoản cá nhân của sinh viên. Thời gian chuyển sẽ thông báo trên trang web của Trường.
  1. CÁCH THỨC ĐÓNG HỌC PHÍ

– SV đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch tại Trường (CS 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q.5) hoặc qua dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank theo hình thức Bill Payment.

– SV có thể liên hệ phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bình Thạnh để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

– Khi đến đóng học phí, SV cung cấp “mã số sinh viên” và tên trường “ĐH KHTN ĐHQG-HCM” cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng tiền, SV phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng. Trường sẽ gửi qua email biên nhận thu học phí điện tử cho sinh viên.

– SV có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ việc đóng học phí từ ngân hàng Agribank.

Lưu ý: Đề nghị SV đóng học phí đúng theo thời gian quy định của nhà trường. Nếu SV không hoàn tất học phí thì sẽ bị xóa tên trong danh sách thi./.

 

                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

–    BGH (để báo cáo);

–    Như trên (để thực hiện);

–    P.KHTC, P.CTSV;

–    Lưu: VT, P.ĐT.