Thông báo v/v gởi bài báo cáo tham gia HNKH 11 đăng toàn văn trên Tạp chí Khoa học

Thông báo v/v gởi bài báo cáo tham gia HNKH 11 đăng toàn văn trên Tạp chí Khoa học

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN THỨ 11

THÔNG BÁO

V/v gởi bài báo cáo tham gia HNKH 11 đăng toàn văn trên Tạp chí Khoa học

 

Ban Tổ chức Hội nghị khoa học Trường Đại học KHTN, ĐHQG-HCM xin trân trọng thông báo về việc đăng bài toàn văn Hội nghị trên các Tạp chí Khoa học như sau:

 Có 04 Tạp chí nhận bài gửi của Hội nghị Trường lần thứ 11, bao gồm:

  1. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM). Tạp chí nhận bài gửi bằng tiếng Anh.
  2. Tạp chí thành viên: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ-Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM). Tạp chí này thay cho Chuyên san KHTN. Tạp chí nhận bài gửi bằng tiếng Việt.
  3. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ). Tạp chí nhận bài gửi bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
  4. Journal of IKEEE (IKEEE). Tạp chí nhận bài gửi bằng tiếng Anh.

Các tạp chí như Tạp chí PT KH&CN, Tạp chí KH&CN Việt Nam, Tạp chí PT KH&CN-KHTN  là những tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực. Journal of IKEEE chỉ tập trung đăng các bài báo thuộc “all technical fields of electrical and electronics engineering”.   

 

Yêu cầu về hình thức gửi bài trên các Tạp chí:

Được tham khảo trên website của các Tạp chí, cụ thể theo các đường link như sau:

  1. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG-HCM): http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/guidelines.  
  1. Tạp chí thành viên: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ-Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM): http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/guidelines
  2. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ): tiếng Việt http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn/epaper/view-pdf.php?year=2018&no=2ở mục cuối cùng của mỗi số. Tiếng Anh: http://vietnamscience.vn/index.php/VJSTE/about/submissions#authorGuidelines
  3. Journal of IKEEE (IKEEE): https://acoms.kisti.re.kr/journal.do?method=journalintro&journalSeq=J000060&menuId=&introMenuId=0103.

 

 Thời hạn gửi bài Hội nghị cho 4 Tạp chí: 05/12/2018.

 

Lưu ý quan trọng:

-Bài toàn văn của mỗi báo cáo chỉ được gửi đến một trong bốn Tạp chí đã nêu ở trên. 

-Các bài gửi đến Tạp chí PT KH&CN và Tạp chí PT KH&CN-KHTN; việc gửi bài được thực hiện online trên website của Tạp chí. Các tác giả cần đăng ký tài khoản và thực hiện theo các bước yêu cầu để gửi bài đến Tạp chí. Khi gửi bài, ở mục “Section” xin chọn “HCMUS Scientific Conference 11th 2018” để gửi bài toàn văn.

-Các bài gửi đến Tạp chí KH&CN Việt Nam và Journal of IKEEE: các tác giả gửi bài toàn văn đúng format về cho cô Nguyễn Thị Thảo, Phòng KHCN, Trường Đại học KHTN, ĐHQG-HCM. Email liên hệ: thao_bcsan@hcmus.edu.vn. 

 

Cần thông tin thêm, vui lòng liên hệ Ban Thư ký Hội nghị Khoa học lần thứ 11:

TS. Nguyễn Hoàng Chương

Trưởng Ban Thư ký, Phó Trưởng P. Khoa học Công nghệ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38300529, (028)62884499/1400;  Fax: (028)38350096

E-mail: nhchuong@hcmus.edu.vnconf@hcmus.edu.vn