Thông báo xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy – đợt tháng 3/2022

Thông báo xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy – đợt tháng 3/2022

THÔNG BÁO

(Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

 tất cả các chương trình – đợt tháng 3 năm 2022)

 

     Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến sinh viên bậc đại học hệ chính quy tất cả các chương trình về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2022 như sau:

1. Điều kiện nộp hồ sơ tốt nghiệp

 • SV nộp đơn xét tốt nghiệp nếu hội đủ các điều kiện sau:
 • Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
 • Tích lũy đủ số học phần và tổng số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo;
 • Đã hoàn tất học phần giáo dục quốc phòng (có chứng chỉ GDQP) và giáo dục thể chất;
 • Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo quy định của Trường;
 • Đạt chuẩn trình độ tin học theo quy định của Trường;

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm có:

 • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal, SV thực hiện như sau:
 • Bước 1: sau khi login, SV vào mục “Hồ sơ SV/Thông tin chung” để kiểm tra/cập nhật Chuyên Ngành (SV nhóm ngành Công nghệ thông tin chương trình đề án điền thông tin vào mẫu đơn xét tốt nghiệp theo file đính kèm).
 • Bước 2: SV vào chức năng “Hồ sơ SV/In đơn xin xét Tốt nghiệp” để xuất ra mẫu đơn.
 • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (đem bản chính để đối chiếu);
 • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
 • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);
 • Lệ phí xét và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

3. Kiểm tra thông tin chuyên ngành: SV vào hệ thống portal kiểm tra lại thông tin chuyên ngành trước khi in đơn xét tốt nghiệp.

4. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 09/3/2022 đến ngày 16/3/2022, SV nộp hồ sơ vào giờ hành chính (buổi sáng từ 8giờ00 đến 11giờ00; buổi chiều từ 13giờ 30 đến 16giờ30) theo ngành như sau:

    

STT

Ngành

Ngày nhận

1

Công nghệ thông tin

09/3 và 10/3/2022

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

2

Sinh học

11/3 và 14/3/2022

Công nghệ sinh học

Khoa học vật liệu

Toán học

3

Các ngành còn lại

15/3 và 16/3/2022

 

5. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo – Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, TP.HCM.

6. Công bố danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp

 • Danh sách SV được công nhận tốt nghiệp sẽ thông báo trên website: hcmus.edu.vn vào ngày 31/3/2022.
 • SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 31/3/2022 đến ngày 04/4/2022.

Lưu ý:

 1. Trong trường hợp SV tốt nghiệp nhờ người nộp hộ HSTN phải có đầy đủ hồ sơ sau đây:
 • ­ Giấy ủy quyền cho người nộp hộ bằng tốt nghiệp có công chứng của cơ quan có thẩm quyền;
 • ­ CMND (thẻ căn cước công dân) của người nộp hộ và của SV.
 1. Đối với các trường hợp nộp bổ sung, Trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 08/4/2022 đến 14/4/2022. Danh sách tốt nghiệp sẽ công bố vào ngày 28/04/2022. Sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp theo thông báo này sẽ theo dõi thông báo đợt xét tốt nghiệp vào tháng 8 năm 2022.
 2. Sinh viên phải nộp chứng chỉ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho Trường trước hoặc ngay khi nộp hồ sơ tốt nghiệp theo phụ lục 2 đính kèm thông báo này.

                                                                                                             

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG