Thông tin công tác xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019

Thông tin công tác xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2019

Thực hiện công văn số 73/HĐGSNN ngày 10/4/2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Trường Đại học ĐH KHTN xin gửi tới các đơn vị kế hoạch xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2019 cụ thể như sau:

 

 

       Những thông tin liên quan tới việc xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2019 nhà trường sẽ tiếp tục chuyển đến các đơn vị trong thời gian tới, đề nghị đơn vị phổ biến rộng rãi cho toàn thể cán bộ trong đơn vị được biết.

       Mọi chi tiết xin liên hệ phòng Khoa học Công nghệ  hoặc  phòng Tổ chức Hành Chính  hoặc xem trên website: www.hdcdgsnn.gov.vn