Về việc thi tuyển sinh sau đại học năm 2017- đợt 1

Về việc thi tuyển sinh sau đại học năm 2017- đợt 1

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

Trong 2 ngày 20/05/2017 (Thứ bảy) và sáng ngày 21/05/2017 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2017- đợt 1;

Để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, nhà Trường đề nghị các trưởng đơn vị thông báo cho toàn thể CB-VC, sinh viên, học viên các trung tâm, Phòng thí nghiệm thuộc các dãy nhà có Phòng thi (dãy C, F) tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi tuyển sinh cụ thể:

– Ngày 20/05/2017 (Thứ bảy):

 + Nhà C: lầu 2, lầu 3, lầu 4 dãy nhà C (tất cả các phòng học) từ 06g15 đến 17g00

 + Nhà F: phòng F.202A và F.203 từ 13g00 đến 17g00

– Ngày 21/05/2017 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 11g00

    Nhà C: lầu 2, lầu 3, lầu 4 dãy nhà C (tất cả các phòng học)

Những dãy nhà không có Phòng thi vẫn hoạt động bình thường.

Phòng Tổ chức – Hành chính kính thông báo để các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi tuyển sinh.

Link đính kèm 

Trân trọng./.