THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024 [GTSD2024]

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ XANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NĂM 2024 [GTSD2024]

Thư mời tham gia viết bài Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ xanh và Phát triển bền vững (GTSD2024). Hội nghị GTSD2024 sẽ được tổ chức vào ngày 25-26 tháng 7 năm 2024 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM. GTSD2024 là hội nghị HYBRID, do đó các tác giả có thể tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến. Hội nghị hoan nghênh tất cả các bài nghiên cứu (Regular paper hoặc presentation-only) về các khía cạnh trong lĩnh vực công nghệ xanh và phát triển bền vững. Các bài báo được chấp nhận và trình bày...

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp Liên thông đại học học cùng lớp đại học

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp Liên thông đại học học cùng lớp đại học

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 42  /KHTN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024 THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2023-2024 cho sinh viên lớp liên thông đại học học cùng ĐHCQ Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp liên thông đại học hệ chính quy khóa tuyển 2022 trở về...

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHUYỂN CHỮ NÔM SANG CHỮ QUỐC NGỮ

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHUYỂN CHỮ NÔM SANG CHỮ QUỐC NGỮ

Cùng đón xem Chương trình “Cà phê sáng với VTV3” phát sóng Mùng 6 Tết Giáp Thìn để tìm hiểu thêm về Ứng dụng chuyển chữ Hán Nôm sang chữ Quốc ngữ dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Đây là công trình được xây dựng bởi nhóm nghiên cứu gồm các giảng viên của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM; đứng đầu là PGS.TS Đinh Điền, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ học tính toán.

Thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 đối với sinh viên bậc cao đẳng

Thông báo ĐKHP HK2/2023-2024 đối với sinh viên bậc cao đẳng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số: 43  /KHTN-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2024 THÔNG BÁO V/v Đăng ký học phần qua mạng học kỳ 2 năm học 2023-2024  cho sinh viên cao đẳng học cùng ĐHCQ Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên lớp cao đẳng hệ chính quy khóa tuyển 2018 trở về trước về việc đăng ký...

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK3/2022-2023 Khoa CNTT (CTĐA)

Thông báo kết quả dự kiến HBKK HK3/2022-2023 Khoa CNTT (CTĐA)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN __________________ Số: 20/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2024   THÔNG BÁO Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK3/2022-2023 dành cho SV Chương trình Đề án Khoa Công nghệ Thông tin _________________________           Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo kết quả dự kiến Học bổng khuyến khích học tập HK3/2022-2023 dành cho sinh viên Chương trình Đề án (CTĐA)...