Danh mục: Đại học

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK1/23-24 Khoa Hóa học, Công nghệ Thông tin, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)
Bài viết

Thông báo kết quả chính thức HBKK HK1/23-24 Khoa Hóa học, Công nghệ Thông tin, Điện tử-Viễn thông, Sinh học-CNSH (CTĐA)

THÔNG BÁO Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập HK1/2023-2024 dành cho SV các Chương trình Đề án _________________________          Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách chính thức SV các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa...

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024
Bài viết

Thông báo kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Kết quả chính thức học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2023-2024   Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo danh sách sinh viên các Khóa 2020, 2021, 2022 và 2023 chính thức được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1/2023-2024 và mức điểm...

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 6: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 đối với chương trình tiên tiến và chương trình đạt chuẩn kiểm định bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 6: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 đối với chương trình tiên tiến và chương trình đạt chuẩn kiểm định bằng phương thức dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 đối với chương trình Tiên tiến và đạt chuẩn kiểm định (giảng dạy tăng cường tiếng Anh) của Trường...

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 5: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 bằng phương thức dựa trên kết quả học tập của chương trình THPT quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài và thí sinh người Việt Nam học Trường nước ngoài
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 5: Xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 bằng phương thức dựa trên kết quả học tập của chương trình THPT quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài và thí sinh người Việt Nam học Trường nước ngoài

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường bằng phương thức dựa trên kết quả học tập của chương trình THPT quốc tế đối với...

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 4: Xét tuyển đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 4: Xét tuyển đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc xét tuyển đại học hệ chính quy dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2024 như sau: 1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC...

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây gọi tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường theo quy định của ĐHQG-HCM như sau: I. ƯU...

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Bài viết

Thông báo PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM (sau đây viết tắt là Trường ĐH KHTN hoặc Trường) thông báo về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường như sau: I. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA DỰ TUYỂN 1....