Danh sách tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ thông tin đợt tháng 4/2022

Danh sách tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ thông tin đợt tháng 4/2022

Phòng Đào tạo công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp cao đẳng đợt tháng 4/2022 theo file đính kèm.

SV đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa nộp hồ sơ xét TN cần nộp gấp trong ngày 29/4/2022.

SV còn nợ học phí phải thanh toán học phí mới được cấp bằng tốt nghiệp.