DS các lớp Anh văn HK hè bị hủy

DS các lớp Anh văn HK hè bị hủy

Do các lớp Anh văn (trong file đính kèm) có số lượng đăng ký ít nên bị hủy lớp. SV đã đăng ký các lớp này được phòng đào tạo chuyển sang lớp khác có cùng lịch học (SV vào portal để xem lớp mới). Riêng Anh Văn 1 do không có lớp nào trùng lịch học với lớp đã hủy nên sv có nhu cầu học AV 1 thì liên hệ trực tiếp phòng đào tạo để đăng ký lớp mới.