DSSV tốt nghiệp cao đẳng CNTT tháng 4/2018 (update)

DSSV tốt nghiệp cao đẳng CNTT tháng 4/2018 (update)

SV xem kết quả xét tốt nghiệp trong file đính kèm. Xem kỹ thông tin cá nhân, nếu thấy sai sót phải liên hệ phòng đào tạo (trước ngày 7/5) để hiệu chỉnh qua email: nkdung@hcmus.edu.vn