DSSV tốt nghiệp đại học chính quy – tháng 11/2021

DSSV tốt nghiệp đại học chính quy – tháng 11/2021

Sinh viên xem danh sách tốt nghiệp trong file đính kèm.

Lưu ý:

– SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp.

– SV không có tên trong ds tốt nghiệp xem file “dssv_treo”, số sv này chưa được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời do còn chờ điểm thi HK2, 3/2020-2021 để tính lại ĐTB. Hoặc xem trong ds “Chua hoan tat” để biết môn còn nợ.

– SV có tên trong ds tốt nghiệp có thể xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 01/12/2021.  

– SV có tên trong ds tốt nghiệp cần phải thực hiện bước tiếp theo là nộp hồ sơ bản giấy tại phòng đào tạo vào ngày 07/12/2021.

Khi nộp hồ sơ trực tiếp, yêu cầu sinh viên phải nộp hồ sơ đúng theo thông báo, bao gồm:
  • Đơn xin xét tốt nghiệp được in ra từ portal.
  • Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
  • Bản sao trích lục giấy khai sinh (không nhận bản photo công chứng);
  • 01 ảnh 3×4 mới nhất (đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu);