DSSV tốt nghiệp ĐHCQ – Đợt tháng 3/2019

DSSV tốt nghiệp ĐHCQ – Đợt tháng 3/2019

Lưu ý:

  1. Sinh viên kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách đã được niêm yết (họ tên, ngày sinh, hạng tốt nghiệp….). Trường hợp sai bất cứ thông tin nào, sinh viên liên hệ với phòng Đào tạo đề nghị điều chỉnh lại thông tin.
  2. Đối với sinh viên không có tên trong danh sách tốt nghiệp thì xem trong file DS chưa đạt.