DSSV tốt nghiệp ngành CNTT hệ ĐTTX – Đợt tháng 9/2019

DSSV tốt nghiệp ngành CNTT hệ ĐTTX – Đợt tháng 9/2019

Lưu ý:

– SV cần phải kiểm tra lại thông tin cá nhân, nếu thấy sai sót phản hồi qua email pdt_khtn@hcmus.edu.vn trước ngày 05/10/2019. Mọi thắc mắc liên hệ phòng đào tạo để được giải đáp.

– SV cần cấp bản sao bằng tốt nghiệp xem thông báo tại đây: https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/120-phong-dao-tao/thong-bao-he-chinh-quy/718-ve-viec-cap-ban-sao-bang-tot-nghiep?Itemid=437