Hướng dẫn tập huấn Phương pháp học tập chủ động dành cho Sinh viên K2021

Hướng dẫn tập huấn Phương pháp học tập chủ động dành cho Sinh viên K2021

HƯỚNG DẪN THAM GIA TẬP HUẤN

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG

ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ

KHÓA TUYỂN 2021

 I. YÊU CẦU

  1. Sinh viên cần phải có máy tính cá nhân hoặc điện thoại thông minh.
  2. Các yêu cầu đối với thiết bị:

* Với máy tính cá nhân:

* Với điện thoại thông minh:

  • Điện thoại thông minh phải có camera và trang bị tai nghe.
  • Điện thoại được cài đặt app Zoom và app trình duyệt web để làm bài kiểm tra.

II. THÔNG TIN VỀ TẬP HUẤN

  1. Lịch tập huấn và danh sách tập huấn sinh viên xem file đính kèm.
  2. Thông tin phòng tập huấn qua Zoom: Giảng viên sẽ thông báo cho sinh viên qua email trước khi tập huấn trước 01 ngày.
  3. Các chủ đề tập huấn:

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP HIỆU QUẢ THEO ĐỊNH HƯỚNG CDIO  ĐÁP ỨNG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19 VÀ GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI SỐ

  1. Cách thức tham gia lớp học để Trường điểm danh:
  • Sinh viên nhập Zoom từ tài khoản Email sinh viên rồi nhập ID phòng zoom -> Tên hiển thị phải nhập theo định dạng STT – MSSV – Họ tên -> nhấp vào nút Join -> nhập Password phòng Zoom (STT là số thứ tự trong danh sách tập huấn).
  • Sau khi sinh viên vào Meeting thành công, sẽ được Trường điểm danh./.

                                                                                                                                PHÒNG ĐÀO TẠO