Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Trương Toàn Thịnh, Nguyễn Hoàng Ngọc Phương

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Trương Toàn Thịnh, Nguyễn Hoàng Ngọc Phương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. NCS. TRƯƠNG TOÀN THỊNH, chuyên ngành Khoa học máy tính – 62480101, với đề tài “Phát triển các phương pháp chứng thực thông tin với thiết bị di động” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 14g00 ngày 09/03/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. NGUYỄN HOÀNG NGỌC PHƯƠNG, chuyên ngành vi sinh vật học – 62 42 40 01, với đề tài “Nghiên cứu tạo mini – cellulosome từ các protein tái tổ hợp của Clostridium thermocellum được biểu hiện trong hệ thống Bacillus subtilis buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 02/03/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM