LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/03/2019 đến 08/03/2019)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/03/2019 đến 08/03/2019)

THỨ HAI NGÀY 04/03/2019

08:00

Họp giao ban Trường ĐH KHTN tháng 3/2019

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng TCHC chuẩn bị)

09:00

Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Phan Ngọc Hưng ngành VLLT và VL Toán

Địa điểm: Phòng I.24 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

THỨ BA NGÀY 05/03/2019

17:00

Hội nghị BCH Đoàn Trường lần 3

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

 

THỨ TƯ NGÀY 06/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Cao Vinh làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:30

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng KHCN chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 07/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

THỨ SÁU NGÀY 08/03/2019

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

 

 

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: