LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/12/2023 đến 10/12/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/12/2023 đến 10/12/2023)

 

Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
04/12/2023
08g00 F.102, F.203 Đánh giá ASIIN cấp cụm chương trình Khoa học Trái đất Phòng KT&ĐBCL
Thứ 3
05/12/2023
08g00 F.102 Đánh giá ASIIN cấp cụm chương trình Khoa học Trái đất Phòng KT&ĐBCL
09g00 F.203 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Trương Đặng Hoài Thu, ngành VL lý thuyết và VL toán Phòng ĐT SĐH
13g00 F.203 Tiếp đoàn Khoa Y, ĐH Chang Gung, Đài Loan Phòng QHĐN
Thứ 4
06/12/2023
08g00 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành SHTN- Chuyên ngành Giảng dạy Sinh học thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
08g00 F.102 Họp giao ban tháng 12/2023 Phòng TCHC
8:30 F203 Tập huấn sử dụng Website trường Phòng Thông tin – truyền thông
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Lê Thị Vĩ Tuyết, ngành Sinh lý học người và động vật Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
07/12/2023
08g00 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa học Phòng ĐT SĐH
14g00 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH
09g00 I.11 Tiếp đoàn Peking University, Trung Quốc Phòng QHĐN
14g00 F.102 Tiếp đoàn National Taiwan Normal University (NTNU), Đài Loan Phòng QHĐN
Thứ 6
08/12/2023
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
09/12/2023
14g00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ Cơ sở toán cho tin học – Chuyên ngành Khoa học dữ liệu Phòng ĐT SĐH
08g00 I.12 Bảo vệ luận văn ThS ngành ngành Toán ứng dụng – Chuyên ngành Tài chính tính toán định lượng Phòng ĐT SĐH
Chủ Nhật
10/12/2023
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Nguyễn Minh Điện, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:
Lịch Hội nghị Viên chức – Người lao động các Khoa
STT Đơn vị Thời gian Địa điểm
1 Khoa Sinh học & CNSH 13g00 ngày 04/12/2023 Phòng C42
2 Khoa CNTT 14g00 ngày 05/12/2023 phòng C22
3 Khoa Toán – Tin học 8g30 ngày 07/12/2023 phòng F207
4 Khoa Điện tử – Viễn thông 9g30 ngày 07/12/2023
5 Khoa Môi trường 8g30ngày 06/12/2023 phòng F200
6 Khoa KH&CNVL 13g30 ngày 02/12/2023 Phòng C31
7 Khoa VL-VLKT 13g30 ngày 06/12/2023 Hội trường I
8 Khoa Địa chất 8g30 ngày 07/12/2023 phòng C05

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]