LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/11/2020 đến 14/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 09/11/2020 đến 14/11/2020)

THỨ HAI NGÀY 09/11/2020

 

Hiệu trưởng làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

17:30

Họp Ban chấp hành Đoàn Trường

Địa điểm: Phòng F.102 (VP Đoàn thanh niên chuẩn bị)

                  

THỨ BA NGÀY 10/11/2020

09:00

Họp mở thầu

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng QTTB chuẩn bị)

10:00

Lễ trao học bổng Nguyễn Văn Đến năm 2020

Địa điểm: Phòng I.11 (Phòng CTSV chuẩn bị)

13:30

Kiểm tra công tác tuyển sinh SĐH

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

                  

THỨ TƯ NGÀY 11/11/2020

08:00

Hội đồng xét chuyển tiếp sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa Sinh học – CNSH chuẩn bị)

14:30

Hội đồng xét chuyển tiếp sinh

Địa điểm: Phòng I.12 (Khoa CNTT chuẩn bị)

 

THỨ NĂM NGÀY 12/11/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Minh Triết làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

08:30

Tiếp đoàn Campus France

Địa điểm: Phòng F.102 (Phòng QHĐN chuẩn bị)

08:30

Họp với BHXH TP.HCM

Địa điểm: Phòng I.12 (Phòng CTSV chuẩn bị)

 

THỨ SÁU NGÀY 13/11/2020

 

Phó Hiệu trưởng Trần Lê Quan làm việc tại cơ sở Linh Trung, Thủ Đức (Sáng, Chiều)

14:00

Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên

Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên

 

THỨ BẢY NGÀY 14/11/2020

09:00

Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Quang học

Địa điểm: Phòng I.12  (Phòng Đào tạo SĐH chuẩn bị)

 

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: